Fullstendige kampanjevilkår

Generelt krav
1. For å delta i kampanjen må du fylle ut skjemaet, godkjenne disse vilkårene og kunne vise at du
har kjøpt en Huawei Mate 20 Pro fra en valgfri nordisk forhandler i perioden
16. oktober–5. november.
2. Det ansvarlige selskapet bak kampanjen er Huawei Technologies Sweden AB («Huawei»), org.nr.
556595-6827, Isafjordsgatan 34, SE-164 40 Kista, Sverige.
3. På Huaweis anmodning må du fremlegge en kvittering på et gyldig kjøp i henhold til punkt 1 og
oppgi telefonens IMEI-nummer. Kjøp og kvittering er forutsetninger for å delta i denne
kampanjen.
4. Du må være en fysisk person på 18 år eller eldre, med adresse i EU/EØS-området, for å kunne
delta i denne kampanjen. Du kan sende inn ett (1) bidrag i henhold til punkt 1.
Behandling av personopplysninger
5. Huawei er ansvarlig for behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.
6. Huawei vil behandle personopplysningene som du oppgir når du sender inn bidraget. Det samme
gjelder andre personopplysninger som du kan sende til oss på et senere tidspunkt.
7. Formålet med Huaweis behandling av personopplysningene dine er:
a) å markedsføre Huawei Mate 20 Pro, og
b) å arrangere levering av en trådløs lader.
8. Mottakerne som er angitt nedenfor, kan motta eller undersøke personopplysningene dine for å
utføre formålene angitt i punkt 7.
a) NRG Nordic Retail Group AB, org.nr. 556608-5642, Linnégatan 9, SE-114 47 Stockholm,
Sverige
b) Aurora
9. Huawei vil behandle personopplysningene dine for formålene som er beskrevet i punkt 7, for å
levere en trådløs lader til deg.
10. Personopplysningene dine oppbevares i maksimalt to måneder etter at kampanjen er avsluttet.
11. Ingen automatisk beslutningstaking, inkludert profilering, vil finne sted med grunnlag i
personopplysningene.
12. Personopplysningene blir oppbevart til kampanjen er avsluttet, og i en periode på to (2)
måneder etter dette. På dette tidspunktet vil opplysningene bli slettet.
13. En person som vi har registrert personopplysninger om, har rett til å be om informasjon
fra Huawei om hvilke personopplysninger som behandles. Du kan også kreve at uriktige
eller ufullstendige data blir rettet, og at personopplysninger blir slettet. Du kan også be

om at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset, protestere i behandling
av opplysningene og kreve dataportabilitet. Hvis personopplysningene dine blir
behandlet, har du også rett til å klage til det norske datatilsynet (Datatilsynet), som er
den norske tilsynsmyndigheten for behandling av personopplysninger
(www.datatilsynet.no, postkasse@datatilsynet.no). For mer informasjon om behandling
av personopplysninger kan du se Huaweis personvernerklæring for forbrukere
https://consumer.huawei.com/no/legal/privacy-policy/ eller kontakte oss via internett
på skjemaet som du finner her: https://consumer.huawei.com/no/legal/privacy-
questions/. Du kan også kontakte vårt personvernombud når som helst på
DPO@huawei.com.
Kampanjestruktur
14. Registreringer kan bare gjøres via Huawei-mate20pro.com og kun i perioden 16. oktober–5.
november. Du kan også finne nettstedet via Huaweis HiCare-app, som er forhåndsinstallert på
telefonene våre. Du må være logget på med Huawei-ID for å få tilgang til tilbudet i appen. Hvis
du ikke alt har en Huawei-ID, må du først registrere en Huawei-ID. Bidrag som er ufullstendige,
eller som ikke er mottatt i tide, vil ikke bli vurdert.
15. Aurora administrerer alle leveranser av den trådløse laderen.
16. Når registreringen er fullført, vil den trådløse laderen bli sendt i posten til nærmeste
leveringssted. Det kan ta opptil 14 dager fra laderen sendes fra lageret til den kommer fram til
deg. Hvis du har spørsmål om pakker som har kommet bort, eller om logistikk, kan du sende en
e-post til mobile.no@huawei.com eller ringe til 0047 (0) 21629090 (mandag–fredag kl.
09:00–18:00).
Tvister, diskvalifikasjon osv.
17. Huawei forbeholder seg retten til å diskvalifisere bidrag fra kampanjen uten forutgående varsel
til innsenderen. Et slikt tiltak kan skyldes at bidraget anses som ulovlig, støtende eller på annen
måte etisk eller moralsk uegnet, eller ved mistanke om juks. Juryens avgjørelse kan ikke
påklages.
18. Hvis det skulle oppstå en tvist om innholdet i vilkårene, resultatet og/eller andre forhold knyttet
til kampanjen, vil Huawei vurdere saken og deretter ta en beslutning.

Overføring av rettigheter
19. I den grad det er tillatt i henhold til lovgivning, overfører du opphavsrett og alle andre
immaterielle rettigheter knyttet til bidraget, til Huawei. Huawei kan fritt behandle bidraget og
overføre det til en tredjepart. Hvis det ikke er mulig å overføre alle immaterielle rettigheter

knyttet til bidraget, gir du Huawei en permanent, global, evig, vederlagsfri og overførbar lisens til
å bruke innsendt materiale slik Huawei finner passende. Du garanterer at du har alle rettigheter
og/eller samtykke til å bruke slike materialer for å kunne gi Huawei en slik lisens. Dette
inkluderer at du frafaller alle rettigheter til bidraget og lar Huawei bruke bidraget, uten
tidsbegrensning, slik denne finner passende, om enn bare innenfor Huaweis normale drift og i
samsvar med norsk lovgivning og generelt akseptert praksis.
Kontakt oss
20. Spørsmål angående kampanjen kan sendes til mobile.no@huawei.com.